BA-verzekering

BA-verzekering

 

Indien de arbeidsongevallenverzekering niet tussenkomt, dan is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen van de eigenaar van het voertuig aan de beurt. Voorwaarde is echter dat de vergoeding die de chauffeur van zijn passagiers ontvangt, enkel een tussenkomst in zijn onkosten is en dat hij geen winst maakt met het carpoolen. 

Richtprijs hierbij is € 0,09 per km. Een gemiddelde gezinswagen kost € 0,36 per km. Dit bedrag omvat brandstof, verzekering, taksen en slijtage van de wagen. In een gemiddelde gezinswagen kunnen 4 personen, inclusief de chauffeur, comfortabel plaatsnemen. 0,36 gedeeld door 4 is min of meer € 0,09.
 
Is de bestuurder van de carpoolwagen aansprakelijk voor het ongeval, dan wordt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden vergoed door zijn BA-autoverzekering. “Derden” zijn alle anderen buiten de bestuurder, dus ook de carpoolpassagiers in de wagen.
 
Verzekeringen | BA-verzekering | Arbeidsongevallen